Navigatie

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BJ Computers
1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: met beperkte aansprakelijkheid BJ Computers hierna genoemd BJ 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot levering van goederen danwel diensten. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met BJ gesloten overeenkomsten, van welke aard ook, en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen. 2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn eerst van toepassing nadat deze door BJ nadrukkelijk zijn aanvaard. 3 Offertes/Opdrachten/Overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven van BJ in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 3.2 Elke opdracht of wijziging van een eerder gegeven opdracht, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling gedaan, bindt BJ eerst na schriftelijke bevestiging daarvan. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging heeft gereclameerd, wordt de opdrachtbevestiging geacht de opdracht en/of de wijziging daarvan juist en volledig weer te geven. 4 Levering 4.1 Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever. 4.2 Alle levertijden zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. BJ is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele overschrijding van deze termijn. 4.3 Na (af-)levering door of namens BJ draagt opdrachtgever alle risico’s, zoals o.a. voor verlies, beschadiging of vergaan, ongeacht de oorzaak daarvan. 4.4 Reparaties c.q. werkzaamheden tot een bedrag van 350,-- Euro (excl. BTW) worden uitsluitend tegen contante betaling uitgevoerd. 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 Alle door BJ geleverde goederen, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van BJ, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen terzake bedoelde levering, inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten. 5.2 Indien een derde aan BJ in eigendom verbleven goederen in beslag doet nemen, zal opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen. Kosten, ter bewaring van de rechten van BJ in verband met beslaglegging komen voor rekening van opdrachtgever. 5.3 Indien BJ in eigendom verbleven zaken terugvordert, is opdrachtgever verplicht de desbetreffende zaken onverwijld aan BJ ter beschikking te stellen, onverminderd de overige aan BJ toekomende rechten. 6. Annulering 6.1 Indien opdrachtgever voor de datum van levering de order annuleert, zal deze aan BJ annuleringskosten verschuldigd zijn, welke kosten 20% van de te leveren goederen en/of diensten bedragen. 6.2 In geval van gedeeltelijke annulering zijn voormelde annuleringskosten verschuldigd over het geannuleerde gedeelte. 6.3 Onverminderd voormelde kosten behoudt BJ het recht om daadwerkelijke schade en kosten als gevolg van annulering te vorderen. 7. Garantie/Reclame 7.1 BJ verstrekt garantie op afgeleverde goederen en/of diensten gedurende 1 jaar vanaf datum levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor software gelden de garantievoorwaarden en bepalingen, opgesteld door de software-fabrikanten en/of leveranciers. 7.2 De garantie omvat vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de vervanging van verbruiksartikelen. Vervangen apparatuur of onderdelen daarvan worden eigendom van BJ. De garantie geldt uitsluitend voor Nederland. Defecte apparatuur dient door opdrachtgever bij BJ danwel op een nader door BJ gegeven adres te worden afgeleverd. 7.3 De garantie vervalt indien: - werkzaamheden (o.a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen) aan apparatuur worden verricht door derden zonder expliciete instemming en goedkeuring van BJ; - Apparatuur wordt verwaarloosd danwel onvoorzichtig of ondeskundig wordt gebruikt, onderhouden, behandeld of aangesloten; - Type-nummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd of veranderd. 7.4 De garantieverplichting strekt uitsluitend tot het voorgaande en geeft de opdrachtgever generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 7.5 BJ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor reeds geinstalleerde programma’s en opgeslagen data op datadragers. Opdrachtgever dient hiervan alvorens de hardware aan BJ ter reparatie aan te bieden zelf een back-up te maken. 7.6 Reclames betreffende afgeleverde goederen of geleverde diensten danwel ten aanzien van facturen dienen binnen 8 dagen na levering cq. voltooiing respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, zulks onder nauwkeurige omschrijving van de klachten en/of gebreken. Indien de klacht door BJ gegrond wordt geacht heeft opdrachtgever uitsluitend het recht op herstel. Reclames geven opdrachtgever niet het recht tot opschorting van de betalingsverplichtingen danwel tot verrekening met de verschuldigde opdrachtsom. 7.7 Na het verstrijken van de voormelde termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt opdrachtgever geacht de geleverde goederen c.q. diensten danwel de factuur te hebben goedgekeurd. 8. Aansprakelijkheid 8.1 BJ aanvaardt geen verantwoordelijkheid cq. aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van onjuiste gegevens of informatie,verstrekt door of namens opdrachtgever. 8.2 BJ is niet aansprakelijk voor schade van derden, welke is ontstaan door feitelijke aanwezigheid en/of gebruik van apparatuur.Terzake wordt BJ volledig gevrijwaard door opdrachtgever. 9. Overmacht. 9.1 In geval BJ door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht niet in staat is de overeengekomen goederen of diensten te leveren, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat nakoming weer mogelijk is. Ingeval van overmacht zal BJ daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. 9.2 Indien BJ door overmacht blijvend niet in staat is de opdracht uit te voeren, is zij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever geen recht heeft op enige schadevergoeding. 9.3 BJ is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden, die reeds bij de uitvoering van de opdracht zijn verricht, voordat de overmachtsveroorzakende omstandigheid zich voordeed. 10. Verzuim 10.1 Bij niet-nakoming door opdrachtgever van enige contractuele verplichtingen jegens BJ, alsmede ingeval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, onder curatelestelling en liquidatie van opdrachtgever en/of diens onderneming, wordt iedere vordering van BJ door dat enkele feit dadelijk en ineens opeisbaar. 10.2 In geval van niet-nakoming zijdens opdrachtgever zoals in het voorgaande artikel omschreven is BJ, onverminderd het recht op nakoming en vergoeding, tevens gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling, hetzij uitvoering van de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 11. Betaling 11.1 Betaling van de overeengekomen opdrachtsom dient door opdrachtgever te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitrdrukkelijk anders is overeengekomen. 11.2 Alvorens een opdracht te aanvaarden is BJ gerechtigd een voorschotbetaling te vorderen danwel vooraf voldoende zekerheid van betaling te verlangen. 11.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn het verschuldigde bedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en heeft BJ, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, recht op een boeterente ter hoogte van 2% per maand over de verschuldigde hoofdsom, onververminderd het recht op de alsdan geldende wettelijke rente, zulks te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening. 11.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de verschuldigde vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,-- 11.5 Opdrachtgever kan zich jegens BJ nimmer beroepen op verrekeningen danwel compensatie. 12. Geschillen en toepasselijk recht 12.1 Op alle met BJ gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.12.2 Ten aanzien van geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een BJ gesloten overeenkomst is uitsluitend bevoegd de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter binnen het arrondissement alwaar opdrachtnemer is gevestigd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

2 TB USB flash drive € 69,95 € 39,95

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2019 BJ Computers | sitemap | rss
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.